Seznam referencí

2019
Zajištění staveniští dopravy v obtížném terénu velkoobjemovými vodidly Tatra Phoenix
Archeologický průkum - skrývka ornice o objemu 9 000 m3
Zemní práce pro řadové domy o objemu 1 500 m3

Včetně základových pasů

Zajištění staveniští dopravy v obtížném terénu vozidly Tatra 815
Zemní práce dozerem CAT D6k na akci Stavba dálničního tělesa
Demolice dálničního mostu
Odvoz deponie o objemu 2 000 m3
Demolice RD v Nebušicích
Horoměřice – výstavba polyfunkčních domů

Objem prací: 20 tisíc kubíků, 6 bytových domů.

2017

V oboru jsme již od roku 2000.