Seznam referencí

2020
Demolice dálničního mostu přes D7 u obce Brandýsek

 6.-7. 6. 2020

2019
Zajištění staveniští dopravy v obtížném terénu velkoobjemovými vozidly Tatra Phoenix

 listopad 2019 - současnost

Archeologický průkum - skrývka ornice o objemu 9 000 m3
Zemní práce pro řadové domy o objemu 1 500 m3

 Včetně základových pasů

Zajištění staveništní dopravy v obtížném terénu vozidly Tatra 815

 červen 2019 - současnost

Zemní práce dozerem CAT D6k na akci Stavba dálničního tělesa

 červen 2019 - současnost

Demolice dálničního mostu
Odvoz deponie o objemu 2 000 m3
Demolice RD v Nebušicích
2017

V oboru jsme již od roku 2000.