Recyklace


Třídění a recyklace

  • Naše společnost nakládá s přebytečnými materiály ze své činnosti plně v souladu s platnými právními předpisy ČR i EU.

  • Využívá systému recyklace (drcení, třídění, frézování, štěpkování).

  • Výsledkem této činnosti je rapidní snížení vzniklých nákladů a výroba druhotných surovin jako betonový, asfaltový a suťový recyklát různých frakcí, kamenivo, tříděná zemina, dřevní štěpka apod.

  • Zbylé materiály po recyklaci pak likviduje opět v souladu s platnými právními předpisy na příslušných schválených zařízeních (terénní úpravy, skládky apod).

  • V případě požadavku likvidace kontaminovaných částí stavby disponuje společnost odborníky na zpracování prováděcích projektů, vlastní provedení či zatřídění vzniklých kontaminovaných odpadů a jejich finální uložení na speciálních druzích skládek.