Demolice


Demolice provádíme včetně likvidace stavebního odpadu

  • Demolice rodinných domů i průmyslových objektů

  • Demolice zpevněných ploch

  • Demolice mostních konstrukcí

Technika používaná ve službě Demolice

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, veškeré ceny jsou smluvní.

Reference ke službě Demolice