Zemní práce


Provádíme tyto zemní práce

  • Příprava území

  • Terénní úpravy

  • Výkopy inženýrských sítí

  • Hloubení rýh

  • Skrývka zeminy, ornice

  • Výkopy základů a základových pásů, bazénů, jímek

  • Hutněné násypy a zásypy

  • Třídění a recyklace materiálů

  • Likvidace bioodpadu, stromů, kořenů

Naše pásové dozery D6K a D6K II jsou vybaveny 3D nivelačním systémem (3D-GPS a 3D-UTS), který umožňuje navádět radlici dozeru tak, aby přesně upravovala terén buď podle projektovaného digitálního modelu, nebo zadaných dat přímo v místě stavby.

Více o 3D nivelaci

Technika používaná ve službě Zemní práce

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, veškeré ceny jsou smluvní.

Reference ke službě Zemní práce